Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   3.33% (3 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   3.33% (3 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   4.44% (4 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   3.33% (3 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   3.33% (3 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 29/03/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

23 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12     19 lần
88     18 lần
46     15 lần
35     14 lần
40     13 lần
75     13 lần
00     12 lần
29     12 lần
49     11 lần
62     11 lần
53     10 lần
65     10 lần
99     10 lần
08     9 lần
94     9 lần
02     8 lần
33     8 lần
64     8 lần
96     8 lần
97     8 lần
06     7 lần
07     7 lần
57     7 lần
93     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

28 4 Lần Giảm 2
21 3 Lần Tăng 2
25 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

28 6 Lần Không tăng
21 5 Lần Tăng 2
56 5 Lần Không tăng
18 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Giảm 1
67 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

28 15 Lần Không tăng
19 10 Lần Tăng 1
21 10 Lần Tăng 2
45 10 Lần Không tăng
59 10 Lần Tăng 1
05 9 Lần Giảm 1
30 9 Lần Không tăng
38 9 Lần Không tăng
56 9 Lần Giảm 1
57 9 Lần Không tăng
71 9 Lần Không tăng
96 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 3
0 4 Lần 1
10 Lần 3
1 9 Lần 1
24 Lần 10
2 8 Lần 2
6 Lần 2
3 7 Lần 3
8 Lần 4
4 10 Lần 3
8 Lần 1
5 8 Lần 1
7 Lần 0
6 10 Lần 3
11 Lần 2
7 9 Lần 2
7 Lần 2
8 15 Lần 3
3 Lần 1
9 10 Lần 3
Dò Vé Số tự Động !...

jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty