BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10   1     1     2         1                         3                                                               2   00
01 6 1                 1                                 1               1         1                         1             01
02 8                               1   1     1         1       1             1 1                         1                 02
03 20             1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1       1             1   1   1 1           2             03
04 13                   1 1     1                 1   1           1     1 1 1       1             1             1   1       04
05 10     1           1     1                       1   1                     1                 1       1 1       1         05
06 14   1         1       3       1 2               1   1 1     1                           1                 1             06
07 12             1         1                   1     1     2           2         1     1                 1     1           07
08 8             1   1                       1         1     1                           1                           1   1 08
09 10                         1       1           1       1                   1   1             1             1 1       1   09
10 17       1       1   1   1 2               2   1   1             1   1             1 1 2             1                   10
11 14 1               1     1 1                                                       1     1 1     2   1   3     1         11
12 10           1             2                       1 2     1   1 1 1                                                     12
13 12   1 1         1                 1         1                         1 1     1 1             1             1     1     13
14 12           1       1     1                 1 1       1     1       1         1       1                   1           1 14
15 11                       1   1         1   1     1 1           1           1                             1 1         1   15
16 6                   1                                     1       1                     1 1                 1           16
17 12       1       1 1         1                                         1 1   1 1       1                     1   1     1 17
18 12     1                         1     1     2 2                   1 1             1                               1 1   18
19 14     1 1                             1       1             2 1   1   1 1         1               1   1         1       19
20 12             1       1       1           1                     1     1     1               1 1       2 1               20
21 8             1   1                             1                 1             1                           2 1         21
22 8     1                                                       1           1             1     1 2                 1     22
23 12     1 1 1     1 1                                     1   1                     2     1         1     1               23
24 11   1   1                 1 1               1                         1 1                   1       1           1     1 24
25 10   1                 1                       1       1                 1       1               1 1   1           1     25
26 6 1                                                           1 1                             1             1     1     26
27 13                       1       1 1   1                       1           1       2 2 1   1     1                       27
28 16 1                     1   1 1     1 1           1     1               1           1             1 2       1     1 1   28
29 18 2               1         1                     1       1     1       1 1 1 1   1   1           1     1 1       1   1 29
30 11           1         1                   1       1     1 1                     1     1     2               1           30
31 6                   2                   2                             1                       1                         31
32 11 1   1                   1         1         1                                     1       1   2   1     1             32
33 12 1         1         2                 1       1     1       1 1       2                           1                   33
34 13 1 1             1     1 1       1     1 1                             1         1     1                           1 1 34
35 7             1   1       1                   1                   1               1                 1                   35
36 13     1 2 1           1             1               1   1 1                             1         1 1             1     36
37 6                   1         1   1                                                           1 1     1                 37
38 12             2         1         1   1     1         1           1 1       1   1                               1       38
39 14 1     1       1       1     1         2 1       1         1     1   1       1     1                                   39
40 8         1       1 1               1       1                                                         1   1     1       40
41 10                           1                   2 1   1       1                     1                           1   1 1 41
42 11             1   1     1                 1 1       1         1   1           1                             1   1       42
43 9                           1                             1       1 1     1               1                   1       2 43
44 15   1 1           1   1             1   1     1   1               1     1   1                           1         1   2 44
45 9 1         1                   2                                     1     1 1 1                                     1 45
46 13         1     1 1       1     1           1       1   2       1 1                   1                         1       46
47 7                               1               1     1         1               1                     1   1             47
48 9             1           1 1           1   1                         1               1               1       1         48
49 10               1 1       1           1 1   1               1   1           1                           1               49
50 8           1                   1             1     1       1 1                 1             1                         50
51 7   1                     1   1                             1                                     1           1   1     51
52 6                   1                   1                 1                               1         1   1               52
53 7       1                   1 1                                                           2 1   1                       53
54 9     1 1       1       1   1       1                         1                                   1           1         54
55 12         1         1               1     1             1           1 1   1     1             1               1     1   55
56 14   1   1     1             1     3     1             1 1   1               2                               1           56
57 11       1                   1   1                         1 1   1 1           1                 1 1           1         57
58 9       1 1           1                     1     1       1                                     1   1                 1 58
59 18 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1           1           2   1 1                       2     1   59
60 10           1   1           1 1                         1                 2       1               1 1                   60
61 13           1         1 1               1                 1                   1   2     1               1   1   1 1     61
62 6                                               2 1                         1     1                             1       62
63 7               1   1                                       1       1           1             1               1         63
64 11         1         1   2             1 1 1     1                                   1       1                   1       64
65 13       1   1 1 1           1           1   1               1                           1   2   1     1                 65
66 8                                 1 1     1   1       1         1           1                           1               66
67 8   1     1                         1     1           1                               1       1                 1       67
68 12   1   1       1               1   1                 1           1         1                       1   1 1           1 68
69 9           2             1         1     1         1                     1               1               1             69
70 12   1 1     1       1             1             1                   1         1       1         1 1       1             70
71 10                                               1         1 4       1         1         1                     1         71
72 13         1 1           1   1     1             1                 1     1       1   2                   1       1       72
73 10                 1         1 1     1                         1 1                   1                 1     1         1 73
74 11     1   1     1     1 1               1                                     1                           1 1   1   1   74
75 12         1 1         2       1   1                               1     1               2                   1   1       75
76 12   1       1                         1       1                     1         1           1 1   1 1     1         1     76
77 13           1       2           1 1                   1       1 1               1 1           1 1 1                     77
78 16         1                   1         1       1                   1 1 2   1 1           2 1     1   1           1     78
79 14 3                           1                   1       1         1   1 1           2   1     1   1                   79
80 11                                             1       1       1             1     1       1     1 2       1   1         80
81 10             1 1               2   1                           1 1                                 1   1     1         81
82 4 1                               1                                                                       1     1       82
83 9   1                         1       1                             1                   1   2 1                     1   83
84 8     1 1                 1                   1   1                       1     1             1                         84
85 9       1     1       1       1       1   1                             1 1           1                                 85
86 8 1       1                                           1         1             1       1 1                   1           86
87 11                               1           1   1               1   1               2   1         1                 1 1 87
88 6   1     1                         1                                     1               1                   1         88
89 11         1   1               1     1 1     1           1 1                               2                     1       89
90 7     1                                         1     1 1                   2                                     1     90
91 14     1                                   1     1     1   1               1 1       2                         2   1 2   91
92 14     1         1       1       1 1 1 2   1   1   1                   1                               1   1             92
93 6                                       1   1             1       1                     1                           1   93
94 15   1   1 1       2           1       1       1                 1         1               1 2       1   1               94
95 12   1       1   1           1           1                             1         1             1   1 1             1   1 95
96 6           1                               1           1     1       1                                           1     96
97 12     1             1                 1                 3 1                           1       2       1             1   97
98 9             1               1                     1                         1   1       1           2               1 98
99 8 1                                   1                       1 1     1                 1               1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty